Soubor bicích nástrojů (Percussion ensemble)

(WEB ZANIKNE V LEDNU 2025, STAHUJTE, DOKUD MŮŽETE smiley)
(The website is going to be deleted in january 2025. Download while you can. smiley)
 

Významnou část mojí výuky v minulosti tvořila práce se souborem bicích nástrojů. Jako na mnoha jiných školách, i u nás jsem si psal drobné skladbičky pro seskupení žáků podle momentálních možností a potřeb. Část těchto skladeb se ujala i mimo půdu naší ZUŠ, a proto doufám, že si najdou kompozici pro své potřeby i návštěvníci tohoto webu. Zde si můžete – většinou zdarma – stáhnout partituru, sólové party hráčů, informativní nahrávku vytvořenou na PC a v několika případech poslechnout buď studiovou nahrávku, nebo dokonce zhlédnout video z pódiové realizace skladeb.


DVĚ SKLADBY PRO ČTYŘČLENNÝ SOUBOR BICÍCH NÁSTROJŮ

Two Pieces for Four-Member Ensemble

Jsou určeny pro pokročilejší hráče, požadavky na vybavení jsou nulové anebo malé. Informativní nahrávka byla mnou natočena naživo ve studiu, stopu po stopě. Poskytování not této publikace je vázáno smluvními podmínkami a k mání jsou pouze prostřednictvím e-shopů, například nakladatelství Talacko.

1. Tělo jako nástroj

Body Like an Instrument

V této rozměrnější skladbě hráči vytvářejí rytmy na vlastním těle. Vzorová nahrávka je ZDE.

2. Ocelové město

Steel City

Instrumentář je minimalistický, měl by být ale kvalitní. Jedná se o činely a další 4 kovové nástroje. Vzorová nahrávka je ZDE.


CONCERTINO PRO BICÍ SOUPRAVU S DOPROVODEM TYMPÁNŮ A VELKÉHO BUBNU

Concertino for Drum Kit with Accompaniment of Kettledrums and Bass Drum

Hráčsky náročná, ale posluchačsky vděčná třívětá skladba pro dvojici interpretů – hráče na bicí soupravu a tympánistu. Sólista na soupravu je „prověřen“ po stránce technické i po stránce interpretace různých stylů včetně „dvoukopákového metalu“. Tympánista zde supluje doprovodný orchestr. Skladba byla opakovaně realizována na konzervatořích i na akcích a soutěžích ZUŠ a byla oceněna diplomem za přínos k soutěžnímu repertoáru. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE. K dispozici jsou i informativní nahrávky, žádná z nich však bohužel nesplňuje moji představu. Audio:

  1. část 2. část 3. část

VLAK ANEB NÁVRAT HRDINŮV Z CIZINY DO VLASTI

Train, or Return of the Hero from Abroad Home

Skladba pro 4 hráče na bicí nástroje a hráče na keyboard. Třebaže náročnost ani nároky nástrojové nástrojové vybavení souboru nejsou extrémní (ale ani zanedbatelné), bývá uváděna vzácněji. Programní ráz skladby s žertovným podtextem je však příslibem jejího úspěchu. První ze dvou videoklipů je pouze počítačově vytvořený, po zvukové stránce je však věrnější, než videoklip druhý – z koncertu. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE, party jednotlivých hráčů ZDE.

VŠEDNÍ DEN

Common Day

Skladba pro duo bubeníků a komentátora je hudebním žertem vyžadujícím zdatnější všestranné hráče a bohatší instrumentář doplněný několika atypickými nástroji. Skladba není veřejnosti dosud známa, mohla by však být vhodným uvolňujícím doplňkem koncertů. Videoklip byl vytvořen pouze na počítači, pro lepší představu o pódiové realizaci však bude užitečný. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE.

BIZARNÍ CONCERTINO

Bizarre Concertino

Tato třívětá skladba je předchůdcem „Concertina pro bicí soupravu“ a je mu v mnohém podobná. Její náročnost je však pro oba hráče nižší a je více postavená na rovnoprávnosti obou hráčů – tympánisty a hráče na bicí soupravu. Třebaže je skladba na koncertních pódiích občas uváděna, nedochoval se jediný videozáznam. Pro představu tedy zatím musí postačit virtuální nahrávka. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE.
  1. část 2. část 3. část

MULTIPROBLÉMOVÁ ETUDA PRO MALÝ BUBEN S DOPROVODEM TŘÍ MALÝCH TOMTOMŮ

Multiproblem Etude For Snare Drum With Accompaniment Of Three Small Tom Toms

Tato skladbička s doprovodem vznikla takřka na objednávku. Byla určena hráči který chtěl u přijímacích zkoušek na konzervatoř ukázat, že se orientuje prakticky ve veškeré problematice, kterou sebou přináší klasická hra na malý buben. Informativní nahrávka byla vytvořena na počítači. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE.

ČTYŘI MINIATURY PRO VELKÝ BUBEN A PÁROVÉ ČINELY

Four Miniatures for Bass Drum and Cymbals a pair

Skladba má oba hráče – činelistu a hráče na velký buben – konfrontovat s co nejpestřejší paletou úskalí hry na jejich nástroje a zvukových efektů realizovatelných bez dalších zvláštních pomůcek. Pravděpodobně nepatří k nejlibozvučnějším kompozicím v oboru, po jejím nastudování však oba hráči ovládají své nástroje více než obstojně. Z důvodu fyzické námahy činelisty, a také z důvodu univerzálnosti obou hráčů je dobré si po každé části vyměnit nástroje. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE. Vzorové provedení je k dispozici ve formě dvojdílného videoklipu. První část můžete zhlédnout ZDE a druhou ZDE.

DR.UM. DRUMCORPS
Koncertní etuda využívající tzv. rudimentů. Je napsána pro dvě (libovolně početné) skupiny hráčů a sólistu. První skupina hraje na malé bubny, nejlépe menších rozměrů. Ze zvukových důvodů se velmi osvědčilo přikrývání blan malých bubnů látkou. Druhá skupina hraje na tenorové bubny, které se dají nahradit floortomy. Rovněž zde poslouží velmi dobře přikrytí nástrojů kusem tkaniny přichycené motouzem kolem obvodu floortomu tak aby při hře nepadala. Třetí hlas hraje sólista – například vedoucí souboru. Ten hraje na standardní nezatlumený malý buben. Ukázka z živé produkce je ZDE. PDF všech partů si můžete bezplatně stáhnout ZDE.

HUDEBNÍ STYLY PRO DVA TRIANGLY

Musical styles for two Triangles

Tato drobnůstka pro duo vznikla pro potřeby výuky na konzervatoři. Byla napsána pro studenta, který se jejím prostřednictvím učil ovládání tohoto často opomíjeného nástroje. Podmínkou interpretace je, že oba hráči stojí s triangly zavěšenými na jedné ruce (tato ruka realizuje i eventuální tlumení) zatímco jediná palička v ruce druhé nástroj rozeznívá. Žádný stojan!!! Rychlejší notové hodnoty jsou realizovány uvnitř trianglu mezi jeho dvěma stranami. To se týká zejména šestnáctin v části „Jungle“ a jazzového patternu v části „Fast“. Skladbička vyžaduje dva triangly výrazně odlišné velikosti a dva poměrně zdatné hráče. K dispozici zde – kromě notového zápisu s vysvětlivkami – máte informativní „nahrávku“ vzniklou na počítači. PDF partitury si můžete bezplatně stáhnout ZDE.

BOUŘKOVÁ PŘEHÁŇKA PRO SOUBOR BICÍCH NÁSTROJŮ

Quick Thunderstorm for Percussion Ensemble

Skladbička je určena pro osmičlenný soubor a mohou ji hrát i nepříliš zkušení hráči. Jedná se o programní miniaturu, kde se hráči snaží jednoduchou hudební řečí stylizovaně napodobit zvuky začínajícího a sílícího deště, vzdáleného hřmění a posléze i údery hromu. Zatímco déšť je vyjádřen nástrojem wind chimes, zvukem xylofonu, zvonkohry a trianglu, za vítr je možno považovat činel sizzle cymbal – syčící činel opatřený nýtky nebo řetízkem. Blesky jsou symbolizovány činelem crash a škrábáním trianglové paličky na rub tamtamu, hromobití obstarává osvědčený velký buben s tympány a temný zvuk tamtamu. PDF partitury a party hráčů si můžete bezplatně stáhnout ZDE. K dispozici je i informativní počítačová nahrávka.

INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA

Industrial Zone

Náročnější, ale efektní skladba pro 6 hráčů a dirigenta. Až na malé výjimky vyžaduje běžné nástrojové vybavení. Byla opakovaně úspěšně realizována zejména na ZUŠ a na konzervatořích. K dispozici je jak živá nahrávka, tak video z koncertního provedení. PDF partitury a party hráčů si můžete bezplatně stáhnout ZDE a ZDE.

ZVÍŘÁTKA - KOMORNÍ CYKLUS SKLADBIČEK PRO ZOBCOVÉ FLÉTNY A BICÍ

Little Animals – song cycle for flute recorder chamber ensemble with percussion

Jedná se o cyklus skladbiček pro trio (nebo soubor) fléten a (nejméně) dva percussionisty, případně vypravěče. Skladbičky jsou určeny dětským posluchačům, avšak interpretace může být náročnější pro začínající flétnisty i pro hráče na bicí nástroje. PDF partitury a party hráčů si můžete bezplatně stáhnout ZDE. Nahrávky všech čtyř skladeb jsou k dispozici, jedná se však o pouhé počítačové napodobení zvuku skladeb.
  1. část 2. část  
  3. část 4. část  

ČTYŘI CYKLY PRO ČTYŘI HRÁČE NA BICÍ NÁSTROJE

Four Cycles for Four Percussionists

Obsahují pestrou směs drobných skladbiček. Jak snadných, tak i obtížnějších, určených jak pro nepatrný, tak i pro početnější instrumentář. Vzhledem ke smluvním vztahům zde nejsou ke stažení noty, pouze ukázka z partitury ZDE. Reprezentují je zde partitura první skladbičky, níže pak kompletní (na počítači vytvořené) MP3 nahrávky všech 18 skladbiček. E-shop, na kterém si sbírku můžete vyhledat a objednat (Link for order sheet of music): www.talacko.cz

I. Přírazy, výrazy, důrazy a podrazy pro 3 (4) hráče na 3 (4) bicí nástroje

Flams, Expressions, Accents and Dirty Tricks for 3 (4) Players on 3 (4) Percussion Instruments

Drobné ne-programní kladbičky s minimálními požadavky na nástrojové vybavení. Jsou však poměrně náročné na zdatnost hráčů.

1.1. Přírazy 1.2. Výrazy
1.3. Důrazy 1.4. Podrazy

 

II. Čtyři jednoduchosti pro čtyři hráče na čtyři bicí nástroje

Four Simplicities for four Players on Four Percussion Instruments

Drobné ne-programní skladbičky určené pro méně zkušené hráče. Nástrojové požadavky jsou podobně střídmé jako u předchozího cyklu. Ukázka z živé produkce je ZDE.

2.1. Komplementární 2.2. Surrytmická 2.3. Polyrytmická 2.4. Fúze

 

III. Šest miniatur pro čtyři hráče na bicí nástroje

Six Miniatures for Four Percussionists

Skladbičky jsou drobné, programní. Vyžadují středně zdatné hráče a rozměrnější instrumentář.

3.1. První Máj s dechovkou 3.2. Ozvěna ve skalách
3.4. Sněhové vločky 3.3. Valašské Slovácko
3.5. Klaun 3.6. Vlak

 

IV. Kapesní rytmy

Pocket Rhythms

Krátké programní skladbičky střední obtížnosti. Nástrojové vybavení je poměrně atypické, ale jeho rozměry jsou nepatrné. Ukázka z živé produkce je ZDE.

4.1. Mini Samba 4.2. Pochod cínových vojáčků
4.3. V hodinářství 4.4. Espaňa