Tomáš Chmura – Učitel hry na bicí nástroje

Motto: Žák je mladší kolega, kamarád a klient, který si zaslouží úctu, péči a respekt.
Ne podřízený a nutné zlo jako chlebodárce.