Výuka:

Pedagogické činnosti se už nevěnuji.

Oslovte vedení školy ohledně přihlášky do hodin mého nástupce.

Základní umělecká škola Viléma Petrželky (zusvpetrzelky.cz)