Ke stažení

(WEB ZANIKNE V LEDNU 2025, STAHUJTE, DOKUD MŮŽETE smiley)
(The website is going to be deleted in january 2025. Download while you can. smiley

Tato stránka je určena žákům naší školy a jejich rodičům, ale také mým váženým kolegům. Obsahuje výukové materiály, které při výuce používám nejvíce. Jsem jediným autorem těchto publikací a dávám komukoli svolení k jejich stahování a nekomerčnímu šíření. Zároveň sděluji, že v dohledné době nemám v úmyslu některý z těchto materiálů přepracovávat, či rozšiřovat, i když jsem si vědom některých nedostatků.


UNIVERZÁLNÍ ŠKOLA

„Univerzální škola hry na malý buben a bicí soupravu“ je rozsáhlou publikací pokoušející se zajistit systematický, pozvolný hráčský růst žáků. Třebaže se při prvním pohledu jeví jako rocková škola s doplňujícími etudami pro malý buben, snaží se postupně zahrnout různé hudební styly v podobě zásoby doprovodných rytmů, materiálu pro výplně a sóla a vícetaktových cvičení. Škola je pro praktické použití rozdělena do padesátistránkových dílů. Podle dosavadních zkušeností jeden díl vystačí pro jeden rok studia průměrně nadaného žáka při důsledném zvládnutí nejen pouhého přehrání not, ale i ovládnutí hráčských technik v širších souvislostech.

Základní verze školy má 400 stran a je určena pro žáky od 12 let, ale i pro mladší nadané děti. Tuto publikaci najdete níže ve formátu PDF. Doporučuji tisknout vždy jen aktuálně probíranou stránku. Na začátku každého padesátistránkového dílu jsou vysvětlivky. ZDE je odkaz na stažení celé knihy.
   
Revidovaná verze školy je určena dětem ve věku 7 – 11 let, ale i pro starší žáky vyžadující pomalejší postup. Revidovaná verze je částečně totožná se základní verzí, ale obsahuje přidaná cvičení, která mají zajistit důkladnější a pomalejší postup. Zde si stáhněte celou knihu ve formátu PDF. Doporučuji tisknout vždy jen aktuálně probíranou stránku. Po úspěšném zvládnutí této verze školy žák přechází do základní verze školy na kapitoly odpovídající jeho pokročilosti. ZDE je odkaz na první část (str. 1 – 50) a ZDE je odkaz na druhou část (str. 51 – 100)

PÁR STARTOVNÍCH LEKCÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ TYMPÁNISTY

Je útlou, ale pečlivou  školou hry na dva tympány, která má vyplnit vakuum v látce komerčně vydávaných škol. Ty na prvních stránkách často probírají tu nejsnazší problematiku – a jen o kousek dále se spoléhají na to, že žák má najednou zvládnuto víření, přelaďování a komplikované rukoklady. Tato příručka vede začínajícího tympánistu krůček za krůčkem a systematicky se věnuje i problematice rukokladu tlumení tympánů, která bývá většinou ignorována. ZDE je odkaz na stažení celé brožurky.


HUDEBNÍ PRVKY

Na této zvukové encyklopedii jsem pracoval bezmála 3 roky a dodnes ji používám při argumentaci a pro zpestření výuky. Příručka je tvořena zvukovými ukázkami – úryvky skladeb různých žánrů – a textovou částí. Zvukové ukázky jsou rozděleny tak, aby je bylo možno (v době vzniku Hudebních prvků) vypálit na šest standardních hudebních CD a jsou ve formátu WAVE. I dnes je dobré – kvůli přehlednosti – nadále zachovat toto rozdělení ve formě šesti složek s těmito zvukovými soubory. Vysvětlující texty a notové příklady jsou v obsáhlém PDF souboru a příručka byla vytvořena podle schématu rozdělujícího činnost hráče na bicí nástroje na následující prvky:

  • práce s metrem

  • práce s rytmem

  • používání různých technik

  • respektování hudební formy skladby

  • práce s hudebním cítěním (feelingem)

  • práce s hudebním výrazem

  • tvorba zvukových barev

  • ovlivňování zvuku používáním rozličných bicích nástrojů

  • ovlivňování zvuku prostřednictvím studiové techniky

Není v kapacitních možnostech tohoto webu, umístit sem všech 311 hudebních ukázek... a to se týká i datově rozměrného PDF textové části. Vážným zájemcům je mohu poslat přes uschovna.cz (pište na tomaschmura@seznam.cz).


PEXESO RYTMICKÝCH PATTERNŮ

Obsahuje pestrou škálu rytmické problematiky. Stěží si lze představit dnešní dítě, které by bylo ochotno takovouto stolní hru hrát, a to ještě za podmínek (např. interpretace rytmu z úspěšně nalezeného páru kartiček), které jsem si v době vzniku pexesa představoval. Ale i v nerozstříhané podobě mohou listy pexesa posložit při výkladu rytmů, či nácviku hry z listu. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE.


NOTAČNÍ PEXESO

Pro potřeby výuky notových výšek jsem vytvořil pexeso obsahující noty (s určitým omezením pomocných linek) v houslovém a basovém klíči. To zde naleznete ve dvou PDF. Pomůcka se dá také použít v nerozstříhané podobě, například přilepená na stěně nad tympány či xylofonem. V tom případě není nutné tisknout rubovou texturu. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE pro houslový klíč a ZDE pro klíč basový.


40 DRUM RUDIMENTS

Tyto stavební kameny bubenické virtuozity jsou původně vytvořeny pro malý buben, jejich aplikace na bicí soupravu je však velmi efektní. Na internetu lze obvykle stáhnout jejich originální verzi. Ta je však pro začátečníky místy obtížně pochopitelná. Proto jsem si vytvořil verzi vlastní, s vysvětlujícím zápisem „double stroke roll rudiments“. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE.


RYTMICKÉ ČTECÍ VZORCE

Jedná se vlastně o rytmická slova sestávající ze čtyř osmin – pro takty se sudým dělením, nebo tří osmin – pro takty v nichž se jedna doba dělí na tři osminy. V  mé učebně jsou používány v podobě plakátů A4 vylepených (v pořadí dle čísel patternů) na stěně a velmi dobře slouží při výkladu rytmické problematiky obsahující (nejen) osminové hodnoty. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE.


TYPY CLAVE

Clave jsou rytmické vzorce, podle nichž se odvíjí frázování – pro nás poněkud exotické – hudby afrokubánské, latinskoamerické atd. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE.


TYPY AKCENTŮ A PŘÍBUZNÝCH ARTIKULAČNÍCH ZNAMÉNEK

Na značky nad či pod notami má mnoho – i profesionálních – hudebníků značně zjednodušující pohled, nebo se v nich vůbec nevyznají. Tato nástěnná pomůcka popisuje prakticky všechna znaménka, se kterými se bubeník (nebo jiný muzikant) může ve svých partech setkat. PDF si můžete bezplatně stáhnout ZDE.


RYTMICKÁ STUPNICE

Je nazývána též rytmickou pyramidou je vedle metra (typu taktu) základním stavebním kamenem rytmu hudby. Nejčastěji je popisována jako řetězec rytmických podhodnot vzniklých dělením čtvrťové noty na pravidelné díly. Vznikají tím osminy, trioly, šestnáctiny, kvintoly a tak dále. Pro výuku začínajících hudebníků tento pohled na věc opravdu stačí. Ve skutečnosti je však problematika poněkud složitější. Přináším zde pro vás dvě PDF pro tisk nástěnných pomůcek na toto téma. První obsahuje zjednodušenou verzi rytmické stupnice ZDE, verze rozšířená je ZDE.