Bärenreiter:

Ačkoli prakticky veškerá moje práce je na tomto (nebo na školním), webu volně ke stažení, k šíření některých jejích částí bylo nezbytné spojit síly s profesionály. Dvě má nejnovější alba skladbiček pro začínající hráče na bicí nástroje proto naleznete pouze na e-shopu nakladatelství Bärenreiter. Protože alba neobsahují jen noty, ale také zvukové soubory pro hraní s nahrávkou klavíru, vytvořil jsem tuto stránku pro bezplatné stahování mp3 tracků. Ty si můžete poslechnout a rozhodnout se, zda o alba máte zájem, nebo si z nich – po zakoupení not – můžete  sestavit projekty software pro práci se zvukem (viz níže). Také zde naleznete videoklipy z živé realizace skladbiček, z nichž můžete snáze pochopit jejich správnou interpretaci. Zatímco tracky pro skladby, které už nakladatelství prodává (Dětské hřiště a Na louce), zde naleznete kompletní, alba, které budu Bärenreiteru teprve nabízet, zde budou pouze ve formě propagačních mp3 a videoklipů.

Charakteristika alb:

Všechna má alba (plánuji jich 5) obsahují 5 skladbiček v trvání přibližně jedné minuty. Přívlastek "pro začínající hráče" neznamená, že dítě, které nácviku nevěnovalo žádný čas, ani úsilí, bude při jejich interpretaci ihned úspěšné. (Pro takové případy doporučuji použít libovolnou lidovou píseň a udržování tempa a rytmu nepřipravenými hráči cvičit na ní.) Moje skladbičky jsou určeny pro potřeby soutěží ZUŠ, pro předehrávky a pro zpestření hodin dětským i dospívajícím žákům. Má zkušenost je, že nácvik jedné skladbičky u 8 – 10tiletého dítěte trvá 14 dní až dva měsíce, teenageři zvládali některé ze songů ihned, jindy se doba nácviku nelišila od malých dětí. Obtížnost jednotlivých skladbiček je velmi proměnlivá. Při hře s živým klavíristou ji lze zmírnit nižším tempem. Realizaci některých skladbiček zase lze výrazně usnadnit ignorováním tlumení nástroje v pauzách. Každá skladbička začíná jedním, nebo více takty klavíru, což má usnadnit započetí hry při produkci s živým klavíristou, nebo při koncertní realizaci s nahrávkou. Pro studiové účely je před každou skladbou odklep a během skladby klik. Instrumentář pro realizaci všech cyklů je minimální a měl by být dostupný na každé, normálně fungující ZUŠ. Jedinou výjimkou jsou snad jen tympány, které ovšem můžete snadno nahradit například dvěma tomtomy. Hratelnost klavírních partů je rovněž různá, každý jeden však byl pečlivě testován živým klavíristou. Pokud jsou klavírní party nad síly klavíristů vaší školy, je zde k dispozici nahrávka.

Používání mp3 tracků:

V tabulkách dole máte k dispozici mp3 ve všech možných variantách – tracky piano + klik, samotný bicí nástroj a podobně. V případě nejjednoduššího způsobu použití tracků, skladbu prostě nacvičíte s žákem za pomoci mp3 obsahující všechny nástroje i klik. Na koncertě pak žák zahraje svůj part do mp3, na níž je pouze klavír bez dalších rušivých zvuků. Skladbičky jsou rytmicky poměrně srozumitelné a neměl by to být problém. Pokud máte know-how a technické možnosti sofistikovanější práce se zvukem, podívejte se na následující obrázek. Takovýto jednoduchý projekt (zde obrázek projektu Cubase) velmi usnadní nácvik a umožní i natočení interpretace skladby. Použít také můžete freeware Audacity, nebo jiné způsoby přehrávání a natáčení. Všechny tracky konkrétní skladby jsou stejně dlouhé a po jejich importu do projektu tedy nedojde k posunu například klavíru vůči tympánům a podobně.

Konstruktivní spolupráce:

Pokud máte k mým albům dotazy či připomínky, případně vlastní zkušenosti z jejich realizace na Vaší škole, rád odpovím na každý, přátelsky zformulovaný e-mail. Pište na tomaschmura@seznam.cz Nejsem vystudovaný skladatel a práce na albech vzešla z mého rozhořčení nad materiály, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Nakladatelství nabízejí – v oblasti literatury pro bicí nástroje – velmi často nepůvodní díla, vzniklá przněním klasických, či upravováním populárních songů, party bicích nástrojů jsou většinou obtížné i pro pokročilé hráče. Došel jsem tedy k závěru, že cokoli vytvořím, vždy to bude lepší, nežli stávající realita. Pokud máte k dispozici vlastní tvorbu, rád se přiučím a obohatím svůj archiv. Předem děkuji za spolupráci.


VELMI VÁS PROSÍM, ABYSTE SE NEPOKOUŠELI TATO MÁ ALBA ZÍSKAT JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JEJICH ŘÁDNÝM ZAKOUPENÍM. UMOŽNÍTE TAK PROFESIONÁLNÍ VYDÁNÍ DALŠÍCH MÝCH PRACÍ U NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER PRAHA. DĚKUJI.

Dětské hřiště pro začínajícího tympánistu (The playground for a timpani beginner):

Na louce pro začínajícího hráče na malý buben (On the meadow for a snare drum beginner):

Divočina pro začínajícího hráče na orchestrální perkuse (The wilderness for a beginner on orchestral percussions):

Kolibřík (Hummingbird)
Piano + Triangle
Had (Snake)
Piano + Cymbal
Slon (Elephant)
Piano + Bass drum
Rybka (Tiddler)
Piano + Tambourine
Datel (Woodpecker)
Piano + Claves

V taneční náladě pro začínajícího hráče na bicí soupravu. (In a dancing mood for a drum kit beginner):

Tango (Tango)
Piano + Drum kit
Polka (Polka)
Piano + Drum kit
Waltz (Waltz)
Piano + Drum kit
Cha-cha (Cha-cha)
Piano + Drum kit
Valčík (Viennese Waltz)
Piano + Drum kit

Na výletě pro začínajícího hráče na xylofon (On a trip for a xylophone beginner):

Kupředu! (Forwards!)
Piano + Xylophone
Vlak (Train)
Piano + Xylophone
Deštík (Fine rain)
Piano + Xylophone
Kopec (Hill)
Piano + Xylophone
Slavný návrat (Glorious return)
Piano + Xylophone